Tiina Tohver BIO

IMPULSS
Minu iseseisvumine algas 14. aastaselt, kui sain väikelinnas panka tööle – koristajaks. Töö hamburgeri kioskis, kohvikus ning ka raamatupidaja abina lisasid soovi ikka veel midagi õppida. Raamatupidaja kutse omandamine andis tugeva aluse arusaamaks, kuidas ettevõtlus toimib. Tööle asusin esialgu telefonimüügi agendina, kuni liikusin uuesti panka – sel korral juba pealinnas asendustelleriks. Kolmeteistkümne aasta jooksul oli mul pangas lausa kaheksa erinevat rolli, millest viimane oli peakontori juhataja.
TEADMINE
Selleks ajaks olin töö kõrvalt jätkanud erinevaid õpinguid: omandanud kõrghariduse ja tegeledes süvitsi coachingu uurimisega omandanud ka diplomeeritud arengutreeneri kutse. Õppe käigus läbisin põhjaliku sisekaemuse ja mõistsin, et jah, mul tuleb pangatöö küll päris hästi välja, kuid soovin elada avaramalt. Nii alustasin arengutreeningu ja konsultatsiooni eraettevõtlusega.
KUTSE
Juhina nautisin enim inimeste arendamist. Eraettevõtlus aga ei võimaldanud esialgu piisavalt sellist suhtlust, tekkis igatsus ning liikusin tagasi palgatööle sooviga rakendada veelgi enam coach’ivat (arengule suunatud) juhtimisstiili. Mõistsin, et arendav juhtimisstiil on oluline samm kliendikogemust toetava sisekultuuri kujundamisel, kuna loob ühtlasi töötajalegi rahulolu. Kuid mitte ainult- see innustab töötajat rakendama sarnast suhtlusstiili edasi ka kliendiga suhtlemisel ja tulemuseks on pikaajaline ja lojaalne suhe. Siit jõudsingi coachiva müügi arendamiseni.
KOGEMUS
Ühendan enda üle 10 aastase juhtimiskogemuse, omandatud coachingu metoodikad ja andragoogika magistriõpingud ning sügava huvi inimese arengu vastu coachingu praktikasse, et olla sulle parem arengupartner. Ma usun, et inimeses on olemas kõik ressursid saavutamaks mida iganes ta soovib, kui see on päris tema seest tulev soov. Minu erialane ettevalmistus sertifitseeritud väljaõppes, juhikogemus suurtest organisatsioonidest, eraettevõtjana, koolitajana, usk ja armastus inimese vastu ning pidev eneseareng sel teel on hea tõestus sellisest võimekusest. Nagu ütles Mahatma Gandhi: ole ise see muutus, mida soovid inimestes esile kutsuda. Teisisõnu- alusta endast!
VÄLJUND
Coachingust on saanud minu elustiil. Valdan coachingu metoodikaid, olen sinu jaoks olemas, oman mitmetasandilist kuulamisoskust, olen kannatlik ja usun sinusse. Tajun hästi pausi, sest läbi selle jõuame sügavamate väärtusteni sinu sees ja tulemused on püsivamad.Ma usun coachingusse, kui rahuldustpakkuvasse, edasiviivasse, tulemuslikuma, parema elu saavutamise vahendisse.
SÕNUM
Ma väärtustan elukestvat õppimist, olen uudishimulik ja leian lihtsalt seoseid juba omandatud kogemuste ja teadmiste vahel. Oluline on uut omandada, veelgi olulisem on rakendada – seetõttu tegelen ka ise koolitamise ning arengutreeninguga, et aidata ka teistel oma soovid, vajadused, võimalused esile tuua ja ellu viia. Rahulolu, rõõm, tasakaal ja harmoonia!