Arengutreening ehk coaching

Mida sessioonilt oodata?
Coachingu psühholoogiat kirjeldatakse kui käitumisteaduse süstemaatilist rakendamist elukogemuse, töö tulemuslikkuse ja heaolu suurendamiseks:
… arengutreening on tulemusele keskendunud tegevus, mille eesmärk on koostöös edendada iseseisvat õppimist eesmärgistamise, ajurünnaku ja tegevuste planeerimise kaudu (Grant, 2006: 13).[1]
Arengutreening omab kindlat metoodikat. See baseerub psühholoogilise käitumisteaduse süstemaatilisel rakendamisel elukogemuse, töö tulemuslikkuse ja heaolu suurendamiseks:
Seega on professionaalne arengutreening (coaching) individualiseeritud, lahendustele keskenduv, süstemaatiline, avardav ja ennast juhtiv valdkondadeülene metoodika personaalse muutuse kiirendamiseks (Grant, 2006). Coach-coachee suhetes toimub enese kasvatamine üle usaldusliku suhtluse, kus arengutreener hoiab treenitavat ennast avastavas voos, julgustades probleemidele lahendusi leidma iseendast. See protsess jätab initsiatiivi kliendile, säilitades vabaduse isiklikuks avanemiseks ja julgustades samal ajal vastutust võtma.
[1] Enamiku arengutreeningu definitsioonide puhul on kesksel kohal eeldus, et kliendil puuduvad tõsised vaimse tervise probleemid (Bluckert, 2005), arusaam, et klient on leidlik (Berg & Szabo, 2005) ja valmis tegelema lahenduste otsimisega. (Hudson, 1999), Greene ja Grant, 2003.

Mahatma Gandhi: ole see muutus, mida soovid inimestes esile kutsuda. Teisisõnu- ära kõhkle endast alustada! Sa lood ja kiirgad seda välja ning see tuleb sinu juurde tagasi.

Arengutreening:

Eesmärgi saavutamise teekonnal on arengutreener sulle toeks aktiivse kuulajana, avades varjatud potensiaali võimsate küsimustega, mis aitavad uusi ja seni varjatud vaatenurki välja tuua. Ta omab mitmetasandilist kuulamisoskust, on kannatlik ja usub sinusse.
Treener tajub hästi pausi, läbi selle jõuab sügavamate väärtusteni sinu sees. Pausi ajal toimub isiklik taipamine, seeläbi sünnib personaalne tõde, millesse sa usud juba eos- see on Sinu Tõde. Seeläbi on tulemused püsivamad.
Edasi lepitakse kokku sisulised tegevussammud, mida sa valitud ajalises perioodis teostad. Treener aitab juhtida kohtumise protsessi selliselt, et saad selle tulemusena selginenud ja fikseerunud eesmärgid hästi planeeritult teostada. Lahendused leiad sessiooni käigus sa juba ise.
Teeme seda kõike arvestades sinu väärtuseid ja soove. Vajadusel vabastame uskumused, mis takistavad edasi liikuda. Arendada saame sinu tänaseid oskuseid, plaane, ideid, tõsta sinu julgust ning enesekindlust eneseteostusel, luua tasakaalu sinu elus- ehk kõike seda, mis avastamist, avamist ning toestamist vajab. Leiame üles valdkonnad, mis vajaksid täiendamist, avame selleks sinu sisemise ressursi ning välised võimalused. Saame soovi korral keskenduda ka ainult tööalasele arengule.
Arengutreening kutsub alati ellu muutuse – edasi saab ikka paremaks minna.

SESSIOON

Arengutreeningu protsess kestab keskmiselt 3-6 kuud

Kohtumised iga nädalal või igal teisel nädalal, sõltuvalt vajadusest

Kohtumise pikkus on orienteeruvalt 45-60 min

Esmasel kohtumisel kaardistame hetkeseisu

Selle põhjal saame kokku leppida täpse plaani

Igale kohtumisele seame konkreetse eesmärgi, kuhu selle kohtumise lõpuks soovime jõuda

Personaalne disain

Ehkki nõustamine on alati personaalne ja konfidentsiaalne isegi korporatiivse partnerluse korral; teame, et mitte alati ei ole lahendused varnast võtta või menüüs kirjas. Seepärast on kirjutamine esimene viis oma soovis selgust saada.
Vastame rõõmuga!

    Tohver Studio coaching