Avalik esinemine

Olen nii sõnum kui selle kandja: ametlikus või privaatses keskkonnas

Ennast väljendada suudavad kõik, hoolimata eelteadmistest. Uue eluväärtuse loob kaunis ja kerge eneseväljendus, muutes meie igapäevaseid suhteid ümbitsevatega. Seega- ka meid ennast! Mis tunne oleks väärtustloovalt ja vabalt väljenduda nii oodatud kui ootamatus olukorras?

        Avalik esinemine on suunatud kõigile, kes avaliku suhtlusega igapäevaselt seotud on- ka tavakoosolekul aruande esitamine, ajakirjanikule intervjuu andmine või juubelilaua kõne võib olla ületamatu raskusena tunduv ettevõtmine. Ja seda on meie harjutussaalis nähtud, kuidas esinemisärevus paneb jala või käe ja hääle nii värisema, et esitus jääb pooleli. Väljaspool harjutussaali juhtub vahel lisaks, et kuulajaskond satub olema negatiivselt eelhäälestatud ja mitte kuigi kuulamisaldis. Igati tõsine probleem ja samas vajalik ning lihtne ületada. Kõnekunsti kursus on mõeldud avaliku kõne ja esinemisoskuste omandamiseks või lihvimiseks läbi parema ettevalmistuse ning tugeva esitusvoo loomise, sh. diktsiooni ja artikulatsiooni arendust kaasates. Inimese hääl on tundlik vahend suhtluses. Me ei unusta kursusel ka keha, esineja mõjub alati tervikuna. Kuid ennekõike- julgus ennast väljendada tagab kaks peamist: oma soovi sõnastamise ning selle jõudmise teisteni. Teiseks, selliselt saab kõnetreening enesemääramise ning endast teavitamise kursuseks. Kursus on jõukohane kõigile ja  küsimus “Kuhu ma oma käed panen?” laheneb iseenesest, pruugib vaid püsti tõusta ja alustada ja su käed…
Enda mõistmise algus
Treeningul on olulisel kohal lisaks praktilistele käsitöö-oskustele ka personaalne isikuareng. Enamasti saab ebakindlus eluski alguse murest kaaslaste hinnangu pärast. Seega – põhjuseks ei ole mitte ainult meie väljendusoskus, vaid selle kasutamise ja toestamise viis. Avalik esinemine toob kaasa tavalisest kõrgema tähelepanu kontsentratsiooni sinu isikule ning on seega bioloogiliselt hirmutav. Meie esinemisenergia on aga otseselt seotud valmisolekuga seista oma sõnade taga. See on eneseusu küsimus. Ja vastupidi – eneseusk ammutab jõudu tõesest väljendusest, usust oma sõnumisse. Kindel kõne on enese määramise viise ja seega kindluse allikas.

Avaliku esinemise treening:

varustab sind

oskusega esitada oma ideid ja lahendusi meeldejäävalt;
igapäevase suhtelmisjulgusega;
konkreetsete vahenditega esinemishirmuga toimetulekuks ja enda korrektseks väljendamiseks;
diktsiooni- ja keskendumisharjutustega;
oskusega jälgida ennast ja teisi protsessis;
sütitatvuse ja haaravusega läbi tõese esituse

 

RÜHMA- VÕI PERSONAALTREENING

Need moodulid on kujundatavad vastavalt vajadustele ja eesmärkidele kas eraviisiliseks harjutamiseks enda valmis tekstiga või kindlale kollektiivile (nt mingi ettevõtmise või programmi raames).
Personaalne disain. Kui tunnete end kindlamalt esialgu üksinda harjutades või vajate nõu spetsiifilise teksti koostamisel esitamiseks mingis erisituatsioonis/keskkonnas või ka kõnetehnilist abi, siis selleks on Personaalse Kõne moodul. Kohtume  8 x 1h, olles enne selgitanud lühiintervjuu abil tegelikud vajadused, sh. mida siin lehel võib olla isegi ei kirjeldatud.
Rühmatreening. Kui soovite harjutada väljakujunenud seltskonnas; vajate juhtkonna, turundajate, kõnekeskuse, müügi, nõustajate, koolitajate, õpetajaskonna või mõne muu meeskonna oskuste lihvimist või otsustasite hoopis selle virgutamiseks korraldada luule- või memuaaride õhtu või mis iganes on teile kasulik rühmatreeningu eesmärk: eneseväljendamise kunsti võib harjutada ka korporatiivselt. Kursust on võimalik täiendada vastava fookuse lisamisega, jättes sisukomponendid samaks. Kujundatud kursuse puhul lepitakse kokku loengu/treeningu vahekord ning sagedus eraldi. Selleks kõigeks on loodud Kõnekunsti jätkutreeningu moodul.
Samal viisil on võimalik saada konsultatsioone diktsiooni ja artikulatsiooni parendamiseks, õigeks hingamiseks, esinemisärevustest vabanemiseks või hääle tugevdamiseks.

Osamakse soovist palume teatada ülaloleva Uurin lisaks!- kirjavormi kaudu ja see peab olema kindlasti kooskõlastatud enne kursuse algust. Kõik küsimused on teretulnud. Peatse kohtumiseni!

Kõige levinum küsimus näitlejale on: kuidas see tekst teil  küll pähe jääb? Reedan saladuse: näitleja ei õpigi teksti pähe, see jääb tal loomulikul viisil meelde. Selline viis annab enesekindluse, kindlustab öeldava mõistmise ja tagab hea vastuvõtu. Kui näitleja “adopteerib” autori teksti, siis tavaesinajel on lihtsam: ta on ise autor! Enda mõtteid tulemuslikult väljendada on jõukohane igaühele. Sellist loomulikku meetodit me kursusel õpimegi, sest mida selgemalt ja isikupärasemalt me seda suudame, seda huvitavam on meid jälgida. Tundes ennast kaaslase poolt huviga jälgitud, avame end veelgi täpsemalt ja paremini. Oskus teisi kuulata teeb meist meeldiva partneri ja kaaslase. 

         Teine levinuim mure puudutab lavakrampi ja esinemisärevust.

Aga ma ruttan ette.

Harjutused, vaatenurgad ja teadmised, mille kursusel omandad, ei ole keerulised. Harjutamine ei ole raske ning piinlikkust tundma ei pea. Iga uus teadmine avardab Sind tervikuna ja rajab toe paremaks hakkamasaamiseks. Sa ei ole üksi ja vähesed on sündinud kõnelejaks. 

Tamur

Uskumus, et tänapäevases voogedastuses ei vaja me enam kõne suunamist või selget diktsiooni, on illusioon. Vastupidi, mida kaugemale liigume isiklikust kontaktist, seda suurem peab olema kõneleja sisemine jõud, kõne korrektsus ning suunatus, et sõnum kohale jõuaks. Silm on inimese peamine suhtlusvahend ning oma esitusega loob ta reeglina atmosfääri, mis peaks esitust toestama. Kui me need kaks vahendit arvutikaamera ning virtuaalruumi läbi kaotame- siis mis jääb alles?
Avalik esinemine on Tamur Tohveril olnud peamisi töövahendeid nii loomes kui juhtimises rohkem kui neljakümne aasta jooksul:
Kogemuspõhine metoodika
Avalik esinemine omandab Tamur Tohveri käsitluses laiema mõõtme kui vaid korrektne ülesastumine ise. Tamuri teadmised tuginevad isiklikule ligi 40-aastasele praktilisele kogemusele esinejana teatris, raadios, TVs ja filmis, aga ka akadeemilisele esituskunsti sisemiste dünaamikate tundmisele. Kuid mis peamine- Tamur on nõustanud kümneid ettevõtteid ja juhte nende vajaduste põhiselt, olles ise sageli ettevõtja rollis ning tundes detailselt juhi vajadusi ning kuulajaskonna eripära. Sageli on siin vaja lisaks faktipõhisele argumenteerimisele veenmisoskust ning stimuleerimist, diplomaatiat ning psühholoogiat, et kuulajani jõuda ning blokeeringuid ennetada. Tamuril on pideva esinejana kogemus erineva iseloomuga (rahvusvahelistelt) konverentsidelt, samuti on Tamur kõnet õpetanud nii akadeemiliselt, ettevõtluses kui juhendanud ka Eesti Rahvusringhäälingu saatejuhte.

Avalik esinemine äratab inspiratsiooni, harjutab seda nii esile kutsuma kui vormi valama, arendab ideid tõlgendades ning neid endale mõistetavaks adopteerides analüüsi ja empaatia võimet; kasvatab tolerantsust, enese juhtimist ning sihikindlust läbi mõtte puhtuse ja selguse.

2-päevane Intensiiv!

Registreerimine avatud!

Kursus toimub veebikeskkonnas loengu, praktilise harjutamise ja mentorluse vormis juhendaja osalusel reaalajas. Kursus ei eelda eelnevaid kogemusi või teadmisi.

Osalejal on lõpetamisel praktiline ülesanne esitada enda koostatud tekst. Toimumise täpsed kuupäevad täpsustatakse osalejatega rühma siseselt.

Käsitleme

KÕNETEHNIKAT JA KÕNE KOOSTAMIST;
KUULAMIST, TÄHELEPANU VÕTMIST, ESITUSVOO LOOMIST;
SÕNUMI EDASTAMISE JA VASTUVÕTMISE LOOGIKA OMANDAMIST;
KESKENDUMIST, HÄÄLT, HINGAMIST; ESINEMISHIRMUST VABANEMIST;
KUULAJAT: TOETAV, APAATNE VÕI AGRESSIIVNE;
RUUME JA/VÕI SELLE LOOMIST, ESITUSE SUUNAMIST;
KANALEID: MEEDIA, VOOGEDASTUS ÜKS-ÜHELE, AVALIK RUUM
ESITLUSVAHENDI VALIKUT: POWER POINT, PAPER POINT VÕI WHITEBOARD

TASU 220 € LEHE ALLOSAS. VÕIMALIK ARVE 

Registreerumine sulgub 10. septembril kell 23.59

Tamur Tohver on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik ja õpetaja-juhendaja, kes täiendab end pidevalt kunstilises teatriloomes ja akadeemilises õpetamises, lavastades samaaegselt kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on õpetanud Eesti, Inglismaa ja Ameerika ülikoolides, lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- ja lavastas äsja oma 88. lavastuse. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Inglismaale; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast, sh. Ameerika Ühendriikides.

Oskusteave otse allikast

Tamur vormistab täna oma uut lavastajametoodikat, mis aitab ennetada lavahirmu erinevaid ilminguid ja täiustada esineja esitusvoogu ning kommunikatsiooni lava ja saali vahel Manchester Metropolitan University doktorantuuris Inglismaal ning õpetab seda juba ka UK ja US ülikooldies.

Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies Faculty Scholar kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud teatrikunsti akadeemilisse uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research rahvusvahelistes töörühmades. Täiendatud loomeregistri ning ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest  esineja- ning loometeest leiad SIIT

 • INTENSIIVKURSUS
 • 220
  KAKS PÄEVA
 • PÄEV 1 TEOORIA / KÜSIMUSED

  PÄEV 2 ESINEMINE / TAGASISIDE

 • PERSONAALTREENING
 • 520
  8 X 1 H
 • DISAINÕPE OMA MATERJALIGA

  KÕNETEHNIKA

Tamur lõi meile harjutuskeskkonna, kus saime vabalt katsetada, väljaspool mugavustsooni. Ta on sihikindel õpetaja, lavastaja ja treener, kes ei karda oma nägemust väljendada delikaatselt, ilma konflikti sattumata.

Siim, näitleja, lavastaja, vabakutseline kirjanik,

Tamuril on pikaajaline kogemus näitlejatudengite õpetajana. Ta on võimas ja karismaatiline, kuid samas nüansitundlik õpetajana.

Kristel, meelerahu ja heasoovlikkuse treener,

Tean Tamurit kui andekat ja karismaatilist lavastajat. Samuti on ta tugev, selge visiooni ning pikaajalise kogemusega õpetaja ja arengutreener.

Ringa, fiskaalhalduse professor,

Karismaatiline, loominguline ja professionaalne on sõnad, mis mulle Tamurile mõeldes meelde tulevad. Ta aitas mul tõsta oluliselt oma suhtlemisoskusi ajal, mil mu töö hõlmas avalikku suhtlemist. Tema tugevaimad omadused on keskendumine parima saavutamisele ja suur kannatlikkus.

Anne, KYC/AML andmete kvaliteedijuht,

Me oleme oma positisoonis olema puutumatud ja usume, et see määrab ka "kuulatavuse". Tamur lõhub sellise enesekindluse, asendades selle uuega- sõnumi sisu ja usk sellesse tagab tegeliku kontakti.

Riho, rahvusvahelise suurpanga tegevjuht,

Koolitus on kindlasti tulemuslik kõigile, kel igapäevaselt vaja oma ideid edastada. Siin on võimalik mõtiskleda nii enda tänase olukorra üle kui ka praktiliselt olukordi läbi mängida. Mida õppisin? Kuidas oma mõtteid arusaadavamalt teisteni viia ja veelgi mõjusamalt esineda, kasutades nii häält kui kehakeelt

Guido, 18.aastase kogemusega koolitaja,

Kuidas kõne tekstile anda sisu ja sõnum? Kuidas edastada sõnumit selgelt ja veenvalt? Nendele küsimustele sain vastused kui osalesin enese väljendamise kursusel. Tamur on tõeline praktik ja guru, kes on vastused endale selgeks mõelnud ning välja töötanud tehnikad. Harjutusi iseseisvaks eluks. Julgen soovitada

Peep, suurettevõtete tarneahelate tegevjuht,

Koolitus oli nii teoreetiline kui ka praktiline, mis aitas kohe kuuldu järgi proovida - kinnistus paremini. Inspireeriv ja julgustav. Peale koolitust tajun ennast ja oma häält hoopis paremini ja sellest on kasu nii igapäeva töös, suhtluses kui kindlasti olen enesekindlam ka esinemisel. Kaasa saadud praktilised ülesanded aitavad omandatud veel edasi treenida ja esinemise julgus kasvas kordades. Aitäh!

Tiina, proaktiivse müügitiimi juht,

Kursus aitab mõtteid ja esituse ülesehitust korrastada. Kindlasti ka fookust hoidma ning lavakrampi maha võtma- me ei ole ju näitlejad! Eriti on abiks erinevate formaatide käsitlus (tele jne). Soovitan!

Marko, elektroonika poeketi CEO,

Tamur oskab läheneda keerulistele nähtustele lihtsalt, selgitab nähtuste olemust arusaadavalt ning ehitab üles tugeva eneseusalduse mitte ainult esinemiseks vaid kogu tegustemiskeskkonna ja töökultuuri mõttes. Sellist tulemust sooviksin ka mina oma sõnavõttudega luua!

Piret, tööhõive spetsialist ja personalijuht,