Avalik esinemine

Olen nii sõnum kui selle kandja: ametlikus või privaatses keskkonnas

Ennast väljendada suudavad kõik, hoolimata eelteadmistest. Uue eluväärtuse loob kaunis ja kerge eneseväljendus, muutes meie igapäevaseid suhteid ümbitsevatega. Seega- ka meid ennast! Mis tunne oleks väärtustloovalt ja vabalt väljenduda nii oodatud kui ootamatus olukorras?

        Avalik esinemine on suunatud kõigile, kes avaliku suhtlusega igapäevaselt seotud on- ka tavakoosolekul aruande esitamine, ajakirjanikule intervjuu andmine või juubelilaua kõne võib olla ületamatu raskusena tunduv ettevõtmine. Ja seda on meie harjutussaalis nähtud, kuidas esinemisärevus paneb jala või käe ja hääle nii värisema, et esitus jääb pooleli. Väljaspool harjutussaali juhtub vahel lisaks, et kuulajaskond satub olema negatiivselt eelhäälestatud ja mitte kuigi kuulamisaldis. Igati tõsine probleem ja samas vajalik ning lihtne ületada. Kõnekunsti kursus on mõeldud avaliku kõne ja esinemisoskuste omandamiseks või lihvimiseks läbi parema ettevalmistuse ning tugeva esitusvoo loomise, sh. diktsiooni ja artikulatsiooni arendust kaasates. Inimese hääl on tundlik vahend suhtluses. Me ei unusta kursusel ka keha, esineja mõjub alati tervikuna. Kuid ennekõike- julgus ennast väljendada tagab kaks peamist: oma soovi sõnastamise ning selle jõudmise teisteni. Teiseks, selliselt saab kõnetreening enesemääramise ning endast teavitamise kursuseks. Kursus on jõukohane kõigile ja  küsimus “Kuhu ma oma käed panen?” laheneb iseenesest, pruugib vaid püsti tõusta ja alustada ja su käed…

25. - 26. märts 2023, kl 12-18

Pühapäeva pikkus sõltub osalejate arvust (piiramatu - miinimum 3 osalejat ja arvestame esinemistega lõpus). Kursus toimub veebikeskonnas ja käsitleb

Kursus toimub veebikeskkonnas loengu, praktilise harjutamise ja mentorluse vormis juhendaja osalusel reaalajas. Kursus ei eelda eelnevaid kogemusi või teadmisi.

Osalejal on lõpetamisel praktiline ülesanne esitada enda koostatud tekst. Käsitleme

KÕNETEHNIKAT JA KÕNE KOOSTAMIST;
KUULAMIST, TÄHELEPANU VÕTMIST, ESITUSVOO LOOMIST;
SÕNUMI EDASTAMISE JA VASTUVÕTMISE LOOGIKA OMANDAMIST;
KESKENDUMIST, HÄÄLT, HINGAMIST; ESINEMISHIRMUST VABANEMIST;
KUULAJAT: TOETAV, APAATNE VÕI AGRESSIIVNE;
RUUME JA/VÕI SELLE LOOMIST, ESITUSE SUUNAMIST;
KANALEID: MEEDIA, VOOGEDASTUS ÜKS-ÜHELE, AVALIK RUUM
ESITLUSVAHENDI VALIKUT: POWER POINT, PAPER POINT VÕI WHITEBOARD

TASU 366 € LEHE ALLOSAS. VÕIMALIK ARVE 

Registreerimine sulgub 23. märtsil kell 23.59

Enda mõistmise algus
Kursusel on olulisel kohal lisaks praktilistele käsitöö-oskustele ka personaalne isikuareng. Enamasti saab ebakindlus eluski alguse murest kaaslaste hinnangu pärast. Seega – põhjuseks ei ole mitte ainult meie väljendusoskus, vaid selle kasutamise ja toestamise viis. Avalik esinemine toob kaasa tavalisest kõrgema tähelepanu kontsentratsiooni sinu isikule ning on seega bioloogiliselt hirmutav. Meie esinemisenergia on aga otseselt seotud valmisolekuga seista oma sõnade taga. See on eneseusu küsimus. Ja vastupidi – eneseusk ammutab jõudu tõesest väljendusest, usust oma sõnumisse. Kindel kõne on enese määramise viise ja seega kindluse allikas.

Sellelt kursuselt saad kaasa

oskuse esitada oma ideid ja lahendusi meeldejäävalt;
igapäevase suhtelmisjulguse;
konkreetsed vahendid esinemishirmuga toimetulekuks ja enda korrektseks väljendamiseks;
diktsiooni- ja keskendumisharjutused
ning head sõbrad, kes sinu esinemist hiljemgi peegeldavad.

RÜHMATREENING : KÜSIMUSED

See moodul on kujundatav vastavalt huvigrupi vajadustele või eesmärkidele. Kui te tunnete end harjutamiseks kindlamini väljakujunenud seltskonnas, vajate juhtkonna, turundajate, kõnekeskuse, müügi, nõustajate, koolitajate, õpetajaskonna või mõne muu meeskonna oskuste lihvimist või otsustasite hoopis meeskonna virgutamiseks korraldada luule- või memuaaride õhtu või mis iganes on teie kasulik eesmärk: eneseväljendamise kunsti võib harjutada ka korporatiivselt. Kursust on võimalik täiendada vastava fookuse lisamisega, jättes sisukomponendid samaks. Kujundatud kursuse puhul lepitakse kokku loengu/treeningu vahekord ning sagedus eraldi.
  • AVALIK ESINEMINE
  • 366
    KAKS PÄEVA
  • INTENSIIVKURSUS

Kõige levinum küsimus näitlejale on: kuidas see tekst teil  küll pähe jääb? Reedan saladuse: näitleja ei õpigi teksti pähe, see jääb tal loomulikul viisil meelde. Selline viis annab enesekindluse, kindlustab öeldava mõistmise ja tagab hea vastuvõtu. Kui näitleja “adopteerib” autori teksti, siis tavaesinajel on lihtsam: ta on ise autor! Enda mõtteid tulemuslikult väljendada on jõukohane igaühele. Sellist loomulikku meetodit me kursusel õpimegi, sest mida selgemalt ja isikupärasemalt me seda suudame, seda huvitavam on meid jälgida. Tundes ennast kaaslase poolt huviga jälgitud, avame end veelgi täpsemalt ja paremini. Oskus teisi kuulata teeb meist meeldiva partneri ja kaaslase. 

         Teine levinuim mure puudutab lavakrampi ja esinemisärevust.

Aga ma ruttan ette.

Harjutused, vaatenurgad ja teadmised, mille kursusel omandad, ei ole keerulised. Harjutamine ei ole raske ning piinlikkust tundma ei pea. Iga uus teadmine avardab Sind tervikuna ja rajab toe paremaks hakkamasaamiseks. Sa ei ole üksi ja vähesed on sündinud kõnelejaks. 

Tamur

Avalik esinemine äratab inspiratsiooni, harjutab seda nii esile kutsuma kui vormi valama, arendab ideid tõlgendades ning neid endale mõistetavaks adopteerides analüüsi ja empaatia võimet; kasvatab tolerantsust, enese juhtimist ning sihikindlust läbi mõtte puhtuse ja selguse.

Uskumus, et tänapäevases voogedastuses ei vaja me enam kõne suunamist või selget diktsiooni, on illusioon. Vastupidi, mida kaugemale liigume isiklikust kontaktist, seda suurem peab olema kõneleja sisemine jõud, kõne korrektsus ning suunatus, et sõnum kohale jõuaks. Silm on inimese peamine suhtlusvahend ning oma esitusega loob ta reeglina atmosfääri, mis peaks esitust toestama. Kui me need kaks vahendit arvutikaamera ning virtuaalruumi läbi kaotame- siis mis jääb alles?
Avalik esinemine on Tamur Tohveril olnud peamisi töövahendeid nii loomes kui juhtimises rohkem kui neljakümne aasta jooksul:
Kogemuspõhine metoodika
Avalik esinemine omandab Tamur Tohveri käsitluses laiema mõõtme kui vaid korrektne ülesastumine ise. Tamuri teadmised tuginevad isiklikule ligi 40-aastasele praktilisele kogemusele esinejana teatris, raadios, TVs ja filmis, aga ka akadeemilisele esituskunsti sisemiste dünaamikate tundmisele. Kuid mis peamine- Tamur on nõustanud kümneid ettevõtteid ja juhte nende vajaduste põhiselt, olles ise sageli ettevõtja rollis ning tundes detailselt juhi vajadusi ning kuulajaskonna eripära. Sageli on siin vaja lisaks faktipõhisele argumenteerimisele veenmisoskust ning stimuleerimist, diplomaatiat ning psühholoogiat, et kuulajani jõuda ning blokeeringuid ennetada. Tamuril on pideva esinejana kogemus erineva iseloomuga (rahvusvahelistelt) konverentsidelt, samuti on Tamur kõnet õpetanud nii akadeemiliselt, ettevõtluses kui juhendanud ka Eesti Rahvusringhäälingu saatejuhte.

Tamur Tohver on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik ja õpetaja-juhendaja, kes täiendab end pidevalt kunstilises teatriloomes ja akadeemilises õpetamises, lavastades samaaegselt kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on õpetanud Eesti, Inglismaa ja Ameerika ülikoolides, lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- ja lavastas äsja oma 88. lavastuse. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Inglismaale; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast, sh. Ameerika Ühendriikides.

Oskusteave otse allikast

Tamur vormistab täna oma uut lavastajametoodikat, mis aitab ennetada lavahirmu erinevaid ilminguid ja täiustada esineja esitusvoogu ning kommunikatsiooni lava ja saali vahel Manchester Metropolitan University doktorantuuris Inglismaal ning õpetab seda juba ka UK ja US ülikooldies.

Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies Faculty Scholar kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud teatrikunsti akadeemilisse uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research rahvusvahelistes töörühmades. Täiendatud loomeregistri ning ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest  lavastajateest leiad siit

Osamakse soovist palume teatada ülaloleva kirjavormi kaudu ja see peab olema kindlasti kooskõlastatud enne kursuse algust. Kõik küsimused on teretulnud. Peatse kohtumiseni!

Sorry, no posts matched your criteria.