Nullpunktipraksis

Null Punkt on tühjus. Paus meie mõtetes pideva otsustamise ja valikutegemise voo vahel. Õpime seda mikroskoopiliselt killustunud meelelõhet tajuliselt tabama, kujundama ning kasutama vastavalt oma soovidele ja eesmärgile. Sel hetkel oleme eikusagil. Meil on vabadus valida tulemuslik tee, et ennetada peataolekut, ärevust, lõhestatust, vähendamist, vastasseise või isekat käitumist, mida tavaliselt segavad meid tegemast meid tagasi meie ego ja hirm tundmatu eelootava ees. Kiireid lahendusi võib olla kahesuguseid: ühed on tehtud jõuliselt (surudes sellega alla enda kahtlusi); teised on tehtud kaalutletult, kuid riskihirmu vabalt. Kummad on tõhusamad? See on hetk, mil Nullpunktipraksis asub meid toetama. NPP on heas mõttes eneseabi praksis, koosnedes mitmest erinevast tehnikast ja on alati suunatud indiviidist endast lähtuma. Selliselt ei vaja praktiseerija kunagi välist abi.
Nullpunktipraksis on enesearengu praktika, mis aitab luua absoluutset sooritusvoogu, lahendades egopõhiseid sisemisi või väliseid konflikte ja ennetada hirmuilminguid nii personaalselt kui koostöös.
NPP praktiseerides saavutatakse sügav katkematu keskendumine ja liigutakse oma tegevuses kõrgemale teadvuse tasemele. See loob tugeva vastastikuse kontakti partneri ja iseendaga ja mõlemal juhul saab praktiseerija unustamatu kogemuse sügavast osadusest oma tegevusega (vt ka Voog ja Mihaly Csikszentmihalyi). Treeningus kasutab juhendaja-praktiseerija tandem arendavat suunamisviisi. Analüüsitsüklite kordamisel toetab juhendaja harjutajat üliintensiivse reflektiivse keskendumise saavutamisel ning aitab kujundada isiklikku veendumust oma eesmärkides. Sellest tulenevalt muudab see soorituse tõhusalt siiraks, kaasahaaravaks ja põhjalikuks.

NPP juhile ja arengutreenerile

NPP kui juhtimise arengutreening tähendab juhi teisenemist petlikust olemusest (hirmu, ahnuse, solvumise ja tegelikkuse moonutamise lõksus) autentseks minaks (rikastunud andestusest, aktsepteerimisest, tänulikkusest, kaastundest ja aususest). Sellise praktiseerimise käigus täpsustab juht oma eesmärki, muutub isetuks ja teiste teenimisele orienteerituks ning suudab paremini näha terviklikku eesmärki olulisemast moraalsest vaatenurgast. NPP aitab lahendada egopõhiseid konflikte partneritevahelises koostöös, tõstab analüütilist refleksiooni ja enese tasakaalustamise oskust ning leevendab saavutusiha ja sooritusärevust. NPP juhatab praktikud keskenduma tegemisele, selmet takerduda oma soorituse hindamisse – kas ma olen piisav? Ühendades tajutehnikad ja teadmised tegevusvoo dünaamika loomise ning hoidmise kohta, aitab praktika kõrvaldada meele esmased kiindumused ja avab selliselt tasakaalustatud, rahuliku meele, kuid kõrgendatud täheleoanuga otsustusvälja.

NPP isiklikuks arenguks

Nullpunkti enesearengu praksis aitab toime tulla egopõhiste sisemiste hinnangute ja konfliktidega, minimeerides läbi harjutamise enda vähendamist, destruktiivseid soove, ärevust, eksitavaid ja segavaid mõtteid ning tõstes keskendumisoskust ja paindlikku fokusseerimist. Nullpunktipraksis aitab luua isiklikku veendumust enda eesmärkides ning reguleerib emotsionaalset tasakaalu. Praksis parandab enesekindlust, sooritustäpsust ja -kvaliteeti, detailidesse süvenemisvõimet, eristusoskust, tundlikkust (samas vähendades selle kahjustavat mõju), taju teravust ja enesepeegeldust.
Need täiustatud oskused kujundavad inimesest väärtusliku ansambli liikme ja koostööpartneri, tundliku partneri ja tasakaaluka isiku. Praktika tõstab inimese loovust ja inspiratsiooni, täidab elu rõõmu ja harmooniaga ning edendab kõiki juba olemasolevaid positiivseid omadusi, vähendades samal ajal negatiivseid harjumusi ja mõttemustreid. NPP treenib, et tuvastada, kas tundmatud väljakutsed toovad tõesti ärevuse või see nüüd asendunud pigem positiivse elevusega?

NPP etenduskunsti treeninguna

NPP on uus esitaja-lavastaja tandemi ühine praktika prooviperioodis kasutamiseks. NPP saab praktiseerida ka individuaalselt etendaja treeningtehnikana, mis võimaldab siseneda kõrgemasse teadvuse seisundisse ja luua pidurdamatu esinemisvoo. NPP tõstab esinemiskindlust läbi fookuse loomise ja suunamise oskuse, vabastades hirmust. Samal ajal täiustab Nullpunktipraksis lavastaja oskusi, hõlmates arendavat lähenemisviisi näitleja juhendamisel ja pakkudes uue harjutusmetoodika. Praksis aitab etenduskunstides prooviperioodis lahendada egopõhiseid konflikte ja vältida lavahirmu ilminguid ka esitaja-lavastaja enda tandmis. Originaalne NPP ühendab Stanislavski näitlejakoolituse ja lavastajakunsti joogatehnikate ning teadvuse käitumisharjumusi kujundavate tajuharjutustega, mis viiakse läbi arendava metoodika alusel. NPP on autentse etenduskunstide tulevik, mis pakub sügavat osaluskogemust nii esitajale kui osasaajale.

Tamur lõi meile harjutuskeskkonna, kus saime vabalt katsetada, väljaspool mugavustsooni. Ta on sihikindel õpetaja, lavastaja ja treener, kes ei karda oma nägemust väljendada delikaatselt, ilma konflikti sattumata.

Siim, näitleja, lavastaja, vabakutseline kirjanik,

Võtteplatsil on sellega ületamatult hea end kohal hoida, tagasi voogu tuua, et olla õigel hetkel valmis. Kasvõi teksti mõttes.

Amanda, 27, Teatri-, tele- ja filminäitleja

Neeldumine on nii tugev. Harjutan seda igal õhtul, vajadusest.

Ann, 38, Agentuuri loovjuht

Näitlejad tegelikult armastavad mänge. See tegi harjutusprotsessiga alustamise lihtsaks, leidsin end tegelikult nende toetatud ja see omakorda sütitas taas ennast.

Erin, 69, Pikaajalise kogemusega lavastaja

Kui tunnen, et püüan lahendust peale suruda, astun nüüd tagasi. See annab rohkem ruumi meeskonnast tulevatele ideedele ja julgustab meid võrdselt panustama, vältides vigu. NPP tegelikult vähendab minu vastutust ja suurendab osakonna pühendumust.

Dave, 47, Vastutav juhataja

Mul hakkab keerlema negatiivsete ootuste karusell enne mõnda sündmust ja see viib kogu keha krampi. Laine-tehnika aitab selliseid somaatilisi pingeid minu puhul hästi lõdvestada. Pärast on puhas tunne, hea ja kerge.

Kersti, 31, Vabakutseline

Tundsin koheselt otsustavat vastasseisu, kuna lavastaja alustas valest otsast. Selle asemel, et temaga vaielda oma esilekerkinud reaktsiooni õigustamiseks, kasutasin Vahetuse-tehnikat. See päästis olukorra ja tõi isikliku kergenduse!

Laura, 29, Tuntud teatri- ja filminäitleja

Esmalt oli see minu jaoks väljakutse – kuidas ansambel hakkab täiendkoolituse ideed järgima. Õnneks võtsid nad lisaharjutusi kui midagi kosutavat, rõõmuga!

Tim, 52, Kogenud TV, raadio ja teatrilavastaja

Harjutus HÜPE on tõesti tõhus […] isegi partneriga, kellega olete pikka aega kolleegid olnud. Sa avastad silmad ja lähed kuhugi intensiivsesse ühendusse.

Alice, 36, Multikeelne näitlejanna

Mõnikord saan aru, et olen liiga tulemustele orienteeritud. Mulle meeldib saavutada, olla tähelepanu keskpunktis. See on aga stressirohke ja ma saan ka aru, kui isekas selline suhtumine võib olla. See võtab ka palju energiat. Nullpunktipraksis aitab tegemisele keskenduda ja muutus on märkimisväärne!

Rebecca, 37, Müügijuht

Erakordne süvenemine... sügav, põhjalik keskendumine ülesandele ja katkematu suhtlusvoog.

Neil, 41, Asejuhataja

Tamur oskab läheneda keerulistele nähtustele lihtsalt, selgitab nähtuste olemust arusaadavalt ning ehitab üles tugeva eneseusalduse mitte ainult esinemiseks vaid kogu tegustemiskeskkonna ja töökultuuri mõttes. Sellist tulemust sooviksin ka mina oma sõnavõttudega luua!

Piret, tööhõive spetsialist ja personalijuht,