Uskumused

Sind hoiavad tagasi vaid sinu enda piiravad uskumused.
Kõik uskumused võivad olla piiravad. Ka positiivsed uskumused, mis toetavad, võivad olla samas piiravad, fikseerides sinu potentsiaali vaid teatud piirini. Tegelikkuses võib ulatuda see palju kaugemale- sa lihtsalt ei tulnud kunagi selle peale, et proovida. Ka näiteks liigne enesekindlus võib piirata isiklikku ja professionaalset kasvu, viia läbikukkumisteni või takistada koostööd teiste inimestega.
“Kes olen mina, et selliseid asju teha?”, “Mis kasu sellest on?”, “Ma ei vääri õnne”, “Ma kukun nagunii läbi”, “Mina ei ole piisav”, “Mina ei ole tahetud”, “Ma pole õnne ja edu välja teeninud”, “Teised niikuinii ei tule kaasa”
Millised uskumused või mõtted toetavad mu energiat, entusiasmi ja heaolu? Millised uskumused või mõtted piiravad mu energiat, entusiasmi ja heaolu? Millised on minu isiklikud jõuallikad, et ületada negatiivseid uskumusi?
Piiravad uskumused tulevad esile eriti siis kui soovid tuua muutust või alustada midagi päris uut, kuid tunned, et miski takistab sind, tunnetad vastupanu või koged midagi, mida sa eelistad mitte kogeda. Sa märkad oma sisekõnet, mis sind kritiseerib, põhjustades pidurduse või lausa kokkuvarisemise. See on sinu enda kehtestatud piirang. 
Kui takerdud sellesse sisekõnesse, mille on loonud uskumused, siis alistud sa enne, kui oled üldse alustanud. Piiravad uskumused on kui nähtamatud ahelad, mis hoiavad meid “väikeses mängus” ning meie oskused ja potentsiaal ei avane. Vabastades endas kahtluse, saavad ruumi selgus ja enesekindlus, nendest omakorda sirgub julgus ja tahe, kasvab inspiratsioon, märkame vabaduse tunnet, oleme enam avatud ja tekib suutlikkus midagi luua. Tulevik ei ole fikseeritud, me saame seda ise luua. 
MA OLEN AINULAADNE.
See on hea ja kandev uskumus enda kohta.
Siit algab eneseteostus – taustaks tunne, et môjutad teisi inimesi läbi oma isiksuse.
Uskumused ei teki otseselt faktidest vôi kogemustest, vaid järeldustest faktide kohta ja hinnangutest kogemusele.
Kõik sõltub sellest, milliste vôi kelle normide järgi ennast mõõdame, millised on meie uskumused. See tekib tundest, mida enesele loome. Näiteks on üsna levinud uskumus, et teise pandud norm on piir vôi eeldus. Kui me selleni ei küündi, siis tunneme end õnnetuna ja usume, et meil on midagi viga. Osa sellest järeldusprotsessist on ka see, et “ma ei vääri õnne”, et “ma pole õnne ja edu välja teeninud”. Meie pärisolemus ei saa väljenduda, sest sinna tekib enne ette süütunne ning vajadus pürgida alati parema poole. Pidev paremuse püüdlemine toob aga rohkem hädasid ning põhjustab suuremat ärritust. Inimene muutub õnnetuks ja mida enam ta püüab olla parem, seda õnnetumaks ta muutub.

Kõik on juba hästi

Kui tunned, et kõik on juba hästi, siis tea, et kui korrastada oma uskumusi, muutub kõik veelgi paremaks. Teisisõnu, vaatle enda uskumusi kui aeda. Uuri, mis seal kasvab, vohab seal umbrohi või on see harmooniline lilleaed või on seal kõike segamini?  Sellise metafoori abil saame vastuse ka küsimusele, miks ei tööta vaid positiivsete lausete (afirmatsioonide või uute uskumuste) endale kordamine. Kui su aias kasvab umbrohi ja sa viskad sinna peotäie kaunite lillede seemneid (kui uusi uskumusi korratavate positiivsete lausetena), siis varem või hiljem hävitab tärkav umbrohi need paratamatult ikkagi.
Seepärast, enne kui hakata positiivseid ja väestavaid uskumusi peale looma, on vaja umbrohi eemaldada, kobestada muld ja alles siis külvata või istuda lilletaimi (uusi, edasiviivaid ja toestavaid uskumusi).  Selliselt on neil suurem tõenäosus püsima jääda. Töö uskumustega ei ole kunagi väljast sissepoole nii tõhus, kui seestpoolt välja.

Toestavad oskused

Millist meelerahu loob olla kuulatud ja mõistetud? Et tegeleda süvendatult Uskumustega, on hea kaaluda ka toestavaid kursusi, mis tõhustavad enda kuulamise ja keskendumise oskust. Loe neist lähemalt:
🔔 Ma ei ole kehvem
🔔 Ma ei ole parem
🔔 Mina oled mina
 Ma saan paremaks ainult enda eelmise versiooniga võrrelduna. Mitte kellegi teise ootuse, lootuse ja mõõdupuuga.
Me ei saa kunagi olla nagu “teised”, sest pole olemas “teisi”, kuna igaüks on ainulaadne indiviid. Kui mõista seda lihtsust, aktsepteerida seda nagu see on, siis kaob vajadus kellegiga vôistelda.

Meil on uskumused, aga meie ei ole uskumused!

Uskumused on kogemuste ehituskivid ja kogemused on uskumuste vundament. Uskumused on sügaval meie sees, eriti sügavad on meie baasuskumused, mille oleme endale saanud lapsepõlves, kui meil ei olnud veel isiklikke kogemusi ja me pidime kohanema. Kui sa saad avastad oma ”loo”, siis saad seda ümber kujundama hakata. Ja sellel teekonnal olen sulle rõõmuga abiks. Oluline on teada: Meil on uskumused, aga meie ei ole uskumused! Vaata ka siit lingilt: Maxwell Maltz “Mõtlemine muudab elu: uus psühhoküberneetika”.

Sellel vormil saad kirjutada Tiinale oma soovist läbida Uskumuste puhastamise arengutreening: