Tiina Coaching

Tiina coaching ärkas 2009. aastal,

mil tema toonases ettevõttes seati ootus kõikidele juhtidele kasutada coach’ivat juhtimisstiili: “Noore juhina ei mõistnud ma, mis see siis täpsemalt ikkagi on ja kas ja millal seda ikkagi kasutada. Kuid esmane kokkupuude oli loodud ning pinnas oli soodne. Toonase huvi baasil tegin 2011. aastal oma esimese akadeemilise uurimistöö “Juhtimise – ja arengumeetodite mõju organisatsiooni kultuurile”. Töö kinnitas töötajate valmisolekut ja ootusi coachiva juhtimise kasutamiseks. Tegin sellest juhtidele kokkuvõtte koos ettepanekutega, mis minu  eestvedamisel said ka ellu viidud. Üheks vahendiks-väljundiks sai minu loodud osakonna sisene COACHINGU KLUBI, kus värskendasin pidevalt meie juhtide meeskonna  (21 juhti) coachingu oskusi, kutsudes esinejaid ja käies ise teistes organisatsioonides kuulamas ja vaatamas.”

Tiina coaching arenes edasi

isiklike kogemuste ning teadmiste kasvades: “Nii tegelesin juba ise juhtide koolitamisega, toetades nende arengut. Koolitamine on minu suur kirg ja kuna olen läbi aja juhtinud erinevaid müügi – ja teeninduse meeskondi, siis vastavateemalised koolitused viisin enamasti ise läbi. Usun, et lihtsalt koolituse läbimisest ei piisa. Koolitusel omandatu elustub alles siis, kui seda koostöös juhiga või ka kaastöötajatega järjepidevalt kasutatakse. Coachingust on selles palju kasu. 2014. aastal otsustasin, et soovin coachinguga süvitsi minna ja nii sai minust 2015. aastal ICF poolt diplomeeritud lahenduskeskne coach.

Alustasin eraettevõtjana oma coachi teed, kus pakkusin tuge eelkõige väikeettevõtetele. Leidsime koos lahendusi, kuidas süstematiseerida, seada fookust, vaatasime üle visiooni, missiooni ja leidsime tegevussammud parimaks, tulemuslikuks arenguks. Olin abiks väikeettevõtete oma töötajatega  raskete vestluste pidamisel rakendades coachivat stiili. Lisaks said minu coachingu klientideks ka esmatasandi ja keskastme juhid ning tipp-spetsialistid.

Tiina coaching täna:

 “2018. aastal läksin tagasi suure organisatsiooni müügitiimi juhtima- nüüd juba kindla isikliku käekirja ja coachiva juhtimisstiiliga. Rikastav on olnud vaadata inimeste arengut ning ka ise areneda, rakendada ja analüüsida coachingu kasutamise võimalusi. Enne emapuhkusele lahkumist ning täielikult enda coachingule pühendumist Tohver Studios, koolitasin viimase ettevõtte inimesi müügis, telefonimüügis, kui ka organisatsiooni üleselt. Olin üks “Coachingu ja tagasiside” tagasisidestajatest.”
Tänane magistrigraad andragoogikas kinnitab mu jätkuvat kirge elukestva õppe ja inimese arengu vastu. Sooritatud magistri-uurimusega avasin juba coachi enda arenguvõimalusi. Hetkel tegelen uskumuste vabastamise tehnikate õppimise ning arendamisega ja integreerin neid coachingusse. Ikka selleks, et jõuda veelgi sügavamele ja panna päriselt asjad liikuma. Lisaks personaalsele arengutreeningule pakun ka meeskonna coachingut. Tihti selgub meeskonna coachingul tegelik vajadus vastavate koolituste järele ja aitan leida parima “rätsepatöö” pakutud koolitustest.

Minu teemad

Kõikidel teemadel saab tellida nii konsultatsioone, pikemaid kursusi kui töötubasid (kus võimalik)

Millist meelerahu loob olla kuulatud ja mõistetud? Kuulava inimesega soovivad paljud koostööd teha- kommunikatsioon on puhtam ja sõnum selgem. Toimub avamine ja avardumine. Kuulata ja saada kuulatud!

TAGASISIDESTAMISE TÖÖTUBA

Kuidas anda tagasisidet nii, et see tooks vajadusel muutuse ja ei haavaks osapooli, ei tekitaks vastandumist ning ei looks seeläbi konflikte. Kuidas luua organisatsioonis tervikuna elutervet tagasisidestamise kultuuri?

AJAJUHTIMISE KOOLITUS

Pole olemas ajapuudust, on prioriteetide ja selguse puudus. Uus ressurss ei teki mitte lisatundidest, vaid täpsemast planeerimisest ning selgemast kommunikatsioonist. Kasuks tulevad enesejuhtimise oskused nii igapäeva-toimingutes kui emotsioonide regulatsioonis.

ALUSTAVA JUHI KOOLITUS

Kuidas kiirelt ja valutult tulemusteni jõuda? Kuidas kaasata, kuidas, kuidas aega juhtida, kuidas kokku panna parim meeskond, kuidas delegeerida, kuidas kehtestada. See on personaalne coachingu elementidega mentorlus: esmane sisse viimine ning perioodiline peegeldus.

JUHI COACHING

Milliseid coachingu tööriistu saab juhi töösse rakendada ja kuna neid kasutada? Sa ei ole üksi, sul on meeskond, kes võtab päriselt vastutuse! Kuidas seda vastutust jaotada ja luua panustamise osalustunnet meeskonnas? Sinu eneseareng ja avatus.

LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE

Kuidas lahendada keerulisi olukordi? Raskete vestluste pidamine coachingu tööriistadega millega loodud vestlused on edukad ja väärtuslikud mõlemale osapoolele. Kuidas leida argumente ning kasutada loogikat? Kuidas leida vastastikku kasulikke lahendusi? Kuidas säilitada tasakaalu?

USKUMUSTEST VABASTAMINE

``Ma ei ole piisav``, ``Mind ju ei kuulata``, ``Minul pole midagi olulist öelda``, ``Mind on liiga palju``, ``Ma ei ole tahetud`` - need ja muud sellised uskumused mitte ainult ei takista, vaid hoiavad ka tagasi meie täieliku potensiaali avanemist. Vabastame psühholoogilised blokeerinud, purustame nähatamatud tõkked ja laseme endil särada!

TÄIUSLIK TOITUMINE

Mis on toitumise alus? Kuidas tunda ennast enda kehas veelgi paremana? Millist rolli mängivad toidulisandid meie toidulaual? Kuidas luua enda toitumiseelistusi ja enese jälgimise ning regulatsiooni harjumust? Kas dieet või toitumiskava on ainus lahendus?

OSTUJUHTIMINE : COACHIVE MÜÜK

Programmide pikkus sõltub müügitiimi suurusest ja valmisolekust coachivaks müügiks. Kuna inimene on tervik, siis allpool mõningad näited, mida oleme veel teinud eraldi koolitustena.
86

COACHIV MÜÜK

COACHINGU TÖÖRIISTAD PIKAAJALISE KLIENDISUHTE LOOMISEL. RAHULOLEV TÖÖTAJA, KLIENT-PARTNER JA TÖÖANDJA- SEE ON VÕIMALIK!

66

RAKENDUSLIK COACHING

MÜÜGISPETSIALISTI VÕI -JUHI PERSONAALNE TOESTAMINE

54

TULEMUSCOACHING

KUIDAS VEELGI PAREMAT TULEMUST SAAVUTADA JA KUHU EDASI?

96

MÜÜGITREENING

MEESKONNALE VISIOONI LOOMINE, OSALUSVASTUTUSE LOOMINE

KIRJUTA!

    User registration

    Reset Password