Tiina Coaching

Tiina coaching e. arengutreening ärkas 2009. aastal,

mil tema toonases ettevõttes seati ootus kõikidele juhtidele kasutada arendavat juhtimisstiili: “Noore juhina ei mõistnud ma, mis see siis täpsemalt ikkagi on ja kas ja millal seda ikkagi kasutada. Kuid esmane kokkupuude oli loodud ning pinnas oli soodne. Toonase huvi baasil tegin 2011. aastal oma esimese akadeemilise uurimistöö “Juhtimise – ja arengumeetodite mõju organisatsiooni kultuurile”. Töö kinnitas töötajate valmisolekut ja ootusi arendava e. coachiva juhtimise kasutamiseks. Tegin sellest juhtidele kokkuvõtte koos ettepanekutega, mis minu  eestvedamisel said ka ellu viidud. Üheks vahendiks-väljundiks sai minu loodud osakonna sisene COACHINGU KLUBI, kus värskendasin pidevalt meie juhtide meeskonna  (21 juhti) arendava juhtimise oskusi, kutsudes esinejaid ja käies ise teistes organisatsioonides kuulamas ja vaatamas.”

Tiina coaching arenes edasi

isiklike kogemuste ning teadmiste kasvades: “Nii tegelesin juba ise juhtide koolitamisega, toetades nende arengut. Koolitamine on minu suur kirg ja kuna olen läbi aja juhtinud erinevaid müügi – ja teeninduse meeskondi, siis vastavateemalised koolitused viisin enamasti ise läbi. Usun, et lihtsalt koolituse läbimisest ei piisa. Koolitusel omandatu elustub alles siis, kui seda koostöös juhiga või ka kaastöötajatega järjepidevalt kasutatakse. Coachingust on selles palju kasu. 2014. aastal otsustasin, et soovin arengutreeninguga süvitsi minna ja nii sai minust 2015. aastal ICF poolt diplomeeritud lahenduskeskne coach.

Alustasin eraettevõtjana oma coachi teed, kus pakkusin tuge eelkõige väikeettevõtetele. Leidsime koos lahendusi, kuidas süstematiseerida, seada fookust, vaatasime üle visiooni, missiooni ja leidsime tegevussammud parimaks, tulemuslikuks arenguks. Olin abiks väikeettevõtete oma töötajatega  raskete vestluste pidamisel rakendades coachivat stiili. Lisaks said minu coachingu klientideks ka esmatasandi ja keskastme juhid ning tipp-spetsialistid.

Tiina arengutreening täna:

 “2018. aastal läksin tagasi suure organisatsiooni müügitiimi juhtima- nüüd juba kindla isikliku käekirja ja coachiva juhtimisstiiliga. Rikastav on olnud vaadata inimeste arengut ning ka ise areneda, rakendada ja analüüsida coachingu kasutamise võimalusi. Enne emapuhkusele lahkumist ning täielikult enda coachingule pühendumist Tohver Studios, koolitasin viimase ettevõtte inimesi müügis, telefonimüügis, kui ka organisatsiooni üleselt. Olin üks “Coachingu ja tagasiside” tagasisidestajatest.”
Tänane magistrigraad andragoogikas kinnitab mu jätkuvat kirge elukestva õppe ja inimese arengu vastu. Sooritatud magistri-uurimusega avasin juba coachi enda arenguvõimalusi. Hetkel tegelen uskumuste vabastamise tehnikate õppimise ning arendamisega ja integreerin neid coachingusse. Ikka selleks, et jõuda veelgi sügavamele ja panna päriselt asjad liikuma. Lisaks personaalsele arengutreeningule pakun ka meeskonna coachingut. Tihti selgub meeskonna coachingul tegelik vajadus vastavate koolituste järele ja aitan leida parima “rätsepatöö” pakutud koolitustest.

Minu teemad

Kõikidel teemadel saab tellida nii konsultatsioone, pikemaid kursusi kui töötubasid (kus võimalik)

``Ma ei ole piisav``, ``Mind ju ei kuulata``, ``Minul pole midagi olulist öelda``, ``Mind on liiga palju``, ``Ma ei ole tahetud`` - need ja muud sellised uskumused mitte ainult ei takista, vaid hoiavad ka tagasi meie täieliku potensiaali avanemist. Millised uskumused või mõtted toetavad mu energiat, entusiasmi ja heaolu? Millised uskumused või mõtted takistavad mu energiat, entusiasmi ja heaolu? Millised on minu isiklikud jõuallikad, et ületada negatiivseid uskumusi läbipõlemise suhtes? Vabastame psühholoogilised blokeerinud, purustame nähatamatud tõkked ja laseme endil särada!

AJAJUHTIMISE KOOLITUS

Ei ole olemas ajapuudust, on prioriteetide ja selguse puudus. Uus ressurss ei teki sageli mitte lisatundidest, vaid täpsemast planeerimisest ning selgemast kommunikatsioonist osapoolte vahel. Siin tulevad kasuks enesejuhtimise oskused nii igapäevastes toimingutes kui isikliku fookuse seadmises. Seega- peamiselt juhime ennast, mitte aega - mis on ju relatiivne!

Milliseid coachingu tööriistu saab juhi töösse rakendada ja kuna neid kasutada? Kuidas vastutust jaotada ja luua panustamise osalustunnet meeskonnas? Kuidas kiirelt ja valutult tulemusteni jõuda? Millest leiab tuge alustav juht, kellel ei ole veel elukogemust ja vahel ka märkimisväärseid saavutusi ette näidata? Millisel määral on töösuhe isiklik ja milline on distantsivajadus? Kuidas kaasata, kuidas aega juhtida, kuidas kokku panna parim meeskond, kuidas delegeerida ja kuidas muuta strateegiaid? Sa ei ole üksi, sul on meeskond, kes võtab päriselt vastutuse! Sinu eneseareng ja avatus.

Kuidas lahendada keerulisi olukordi? Raskete vestluste pidamine coachingu tööriistadega millega loodud vestlused on edukad ja väärtuslikud mõlemale osapoolele. Kuidas leida mõjuvaid argumente ning kasutada loogikat? Kuidas leida vastastikku kasulikke lahendusi? Kuidas säilitada tasakaalu nii läbirääkimiste ajal kui hiljem tulemustega kohanemisel?

Millist meelerahu loob olla kuulatud ja mõistetud? Mida kuulduga peale hakata ja kuidas sellesse suhtuda? Kuidas puhastada kuuldust välja oluline ja edasiviiv ning välistada mittevajalik? Kuulava inimesega soovivad paljud koostööd teha- kommunikatsioon on puhtam ja sõnum selgem. Toimub avamine ja avardumine. Kuulata ja saada kuulatud! Kuidas anda tagasisidet nii, et see tooks vajadusel muutuse ja ei haavaks osapooli, ei tekitaks vastandumist ning ei looks seeläbi konflikte. Kuidas luua organisatsioonis tervikuna elutervet tagasisidestamise kultuuri?

TÄIUSLIK TOITUMINE

Mis on toitumise alus? Kuidas tunda ennast enda kehas veelgi paremana? Millist rolli mängivad toidulisandid meie toidulaual? Kuidas luua enda toitumiseelistusi ja enese jälgimise ning regulatsiooni harjumust? Kas dieet või toitumiskava on ainus lahendus? Kuidas vabaneda eesmärki mittetoetavatest söömisharjumustest?

OSTUJUHTIMINE : COACHIVE MÜÜK

Programmide pikkus sõltub müügitiimi suurusest ja valmisolekust coachivaks müügiks. Kuna inimene on tervik, siis allpool mõningad näited, mida oleme veel teinud eraldi koolitustena.
86

COACHIV MÜÜK

COACHINGU TÖÖRIISTAD PIKAAJALISE KLIENDISUHTE LOOMISEL. RAHULOLEV TÖÖTAJA, KLIENT-PARTNER JA TÖÖANDJA- SEE ON VÕIMALIK!

66

RAKENDUSLIK COACHING

MÜÜGISPETSIALISTI VÕI -JUHI PERSONAALNE TOESTAMINE

75

TULEMUSCOACHING

KUIDAS VEELGI PAREMAT TULEMUST SAAVUTADA JA KUHU EDASI?

96

MÜÜGITREENING

MEESKONNALE VISIOONI LOOMINE, OSALUSVASTUTUSE LOOMINE

KIRJUTA!

    User registration

    Reset Password