Tiina Tohver

Mulle meeldib tasakaal ja harmoonia minu ümber. Mis tahes tegevuse või valdkonnaga on tegu, hakkan ma ebakõla tajudes rahulikult, kuid järjekindlalt looma süsteemsust, mis aitaks tulemuseni. Seepärast on minus ühildunud kaunil viisil lihtsus, nõudlikkus, leebus ja innustamine. Ma usun igaühe võimekusse ning olen toeks just sulle sobival viisil. Minu kogemused ja akadeemilised teadmised pärinevad coachingust, juhtimiskogemusest, alluva kogemusest, ettevõtlusest ning andragoogikast. Me ei pea alati igale poole jõudma- küll aga saavutame koos parima valitud valdkonnas!
Minu kliendid on ettevõtjad, esmatasandi ja keskastme juhid. Spetsialistid leiavad minust tuge karjääri- ja müügiedu coachingul ning isikuarengu sooviga coachingule on oodatud kõik.
Coachina aitan sind sinu potentsiaali avastamisel ja võimaluste laienemisel. Selgus, enesekindlus, eneseusk, eneseteostus, julgus ja jõud on vaid mõned märksõnad, mida coachinguga saab nii esile kutsuda kui püsiväärtuseks muuta. Kui saad peale kohtumise lõppu oma idee konkreetsete, läbimõeldud tegevussammudega ellu viia siis see on otsene loomise viis. Ja vastupidigi- kui sinu peas olev idee lahti harutada ja mõista, et see ei ole elujõuline, siis saab ju uuele ruumi teha. Coachina olen toetav, positiivne ja igal juhul usun sinusse - ka siis kui sa ise veel ei usu!

Certified Therapeutic Coach: Clear Belief Institute, 2023

Andragoogika MA : Coach'i kutselisest enesearengust, Tallinna Ülikool 2021

Saame tuttavaks!

Coaching on teekond sinu eesmärgi elluviimiseks ning annab oma hästi läbimõeldud tegevussammudega selguse, kuidas sinna jõuda. Kui sa jooksed maratoni ja ei tea, kus on finiš, ei jõua sa sinna kunagi. Lahendustele orienteeritud coachina aitan sul avastada ja kujundada sinu võimeid, inspireerin sind lahendusi ellu viima just sulle kõige sobivamal viisil. Kuna inimene on tervik, siis olen ka tööalaste teemade käsitlemisel nõustatava nõusolekul vaadanud tema elu kõiki valdkondi, et saavutada neis kooskõla.
Coaching on muutuse esilekutsuja. Mind innustab sära inimese silmis ja usk südames, mis arengudialoogis tärkab. See annabki impulsi muutuseks. 2015 aastal sai minust ICF diplomeeritud coach. 2016 ICF diplomeeritud meeskonna coach. Coachingut pakun enamasti täislahendusena ehk tulemuslik on kolme kuuline protsess. Selle aja sees leiame kohtumised vastavalt vajadusele.

Ettevõtluse ja ametialane coaching. Eesmärgistamine, prioritiseerimine, tulemuse tõhususe vaatlus, tegevussammud ja eesmärgi saavutamine.

Meeskonna coaching

Müügi coaching

Juhi coaching

Personaalne coaching tasakaalu leidmiseks ja säilitamiseks elus tervikuna

Tervisliku ja täiusliku toitumise coaching

Meeskonna juhtimine

Praktiseeriva juhina väärtustan kõrgelt coachivat juhtimisstiili, mida olen kasutanud ettevõtte korraldusjuhina ning erinevate müügi- ja teenindusmeeskondade eestvedajana. Coachiv juhtimisstiil on oluline samm kliendikogemust toetava sisekultuuri kujundamisel, mis loob või toestab töötaja rahulolu. Kuid mitte ainult- see innustab töötajat rakendama sarnast suhtlusstiili ka kliendiga suhtlemisel. See loob pikaajalise ning lojaalse suhte.

Coachive juhtimisstiil

Juhtide coaching: isiklik areng ning avatus juhina

Coachiva müügi müügijuhtimine

Müügijuhtide kovisioon

Minu valdkonnad

Lisaks eeltoodud valikutele lisan siia mõned spetsiifilisemad valdkonnad, mis vajavad uuemat lähenemist ning ei ole täna veel kuigi levinud.

Müügimeeskondade juhtimine

Müügi tulemuscoaching - kuidas saavutada veelgi enam?

Müügispetsialisti coachiva müügi koolitus

Müügispetsialisti või müügijuhi personaalne rakenduscoaching

Akadeemiline uurimus

Andragoogina usun, et vaid eraldiseisvatest koolitustest ei piisa. Parima coachiva juhtimisstiili saab omandada läbi isikliku kogemuse järjepidevas koostöös coachiga, praktikuna. Minu 2011. aasta uurimus “Juhtimis- ja arengumeetodite mõju organisatsiooni kultuurile” avas mulle tee coachingusse. Sellele järgnes andragoogika magistrikraad 2021.aastal - uurimusega coachi enda isikuarengust. Need akadeemilised tööd loovad ulatusliku baasi mistahes professionaalse arengu võimalustele.

Coach'i professionaalse arengu toetamise võimalused, MA 2021, Tallinna Ülikool

Avatud koostööle või juhendamisele!

Konverentsid

Koolituskonverents 2024: Meeskonnatöö, Äripäeva Konverentsid, Tallinn

Meelerahu 2023: Uskumused loovad reaalsust. Äripäeva Konverentsid, Tallinn

Teeninduskonverents 2023: Kuulamise kergus. Kuidas luua ja hoida suurepärast kliendisuhet lihtsa tähelepaneliku suhtlemisega? Praktikum, Äripäeva Konverentsid, Tallinn

Meelerahu konverents 2022: Kuulamise kergus. Millist meelerahu loob olla kuulatud ja mõistetud? Äripäeva Konverentsid, Tallinn

Hea enesetunde praktikad 2019: Edukad vààrtuspôhised vestlused. Kuidas juhina pidada raskeid vestluseid nii, et need oleks väärtust loovad mõlemale osapoolele? Äripäeva Konverentsid, Tallinn

Publikatsioonid

KOOSLOOMISE RIKKUS!

RAAMAT! Töös olev raamat avab, kuidas tulemuslikult kasutada coachingu tööriistu müügis ja (müügi)juhtimises. See on praktiline vaade tööriistakasti, kuid ka minu teekond coachiks kasvamisest koos kõikide rõõmude, hirmude, tagasilöökide ja inspiratsiooniga. Raamatu kirjutamine on üks isikuarengu vormidest: peegeldus ja märkamised. Väljakutse, mille olen ootusärevalt vastu võtnud!

Kasulik juhile: kuidas parem kuulamisoskus loob uusi võimalusi. Äripäev 2023

10 võimalust, kuidas tulemuslikust coach’ivast juhtimisest võib saada konkurentsieelis. Personaliuudised, 2023.

    Coaching on muutuse esilekutsuja. Mind innustab sära inimese silmis ja usk südames, mis coachivas dialoogis tärkab.
    See annabki impulsi muutuseks.