Nullpunktipraksis kui eneseareng

Personaalse avardumise praktika
Nullpunktipraksis kui eneseareng läbi praktika aitab toime tulla egopõhiste sisemiste hinnangute ja konfliktidega, leevendab destruktiivseid, ärevaid ja eksitavaid soove ning mõtteid, treenib paremini keskenduma ja paindlikumat fokusseerimist, aitab luua isiklikku veendumust enda eesmärkides ning reguleerib emotsionaalset tasakaalu. Lisaks parandab NPP enesekindlust, tegemise täpsust, detailide tajumise tundlikkust, teravdab taju ja enesepeegeldust.
NPP on indiviidikeskne praksis, koosnedes erinevatest tehnikatest ja olles keskendunud eneseabile, muutes selle valdaja välisabist sõltumatuks.
Eneseareng loob läbi isikuomaduste täiustamise inimesest väärtusliku ansambliliikme ja kooslooja, tundliku partneri ja tasakaaluka isiku. Praktika tõstab inimese loovust ja inspiratsiooni, täidab elu rõõmu ja harmooniaga ning edendab kõiki juba olemasolevaid positiivseid omadusi, vähendades samal ajal negatiivseid harjumusi ja mõttemustreid. NPP aitab tuvastada, kas tundmatutest väljakutsetest tuleneval ärevusel on tõeline põhjus.
Tagasiside ringlus
Teadlased Paula Thomson ja S. Victoria Jaque[1] rõhutavad, et kriitilises, niigi ülekoormatud ja keerulises meeleseisundis ekstreemses olukorras on inimese teadvus sageli lõhestunud põhifookuse ja häirivate tegurite vahel. See juhtub siis, kui eksitavad mõtted tahtmatult katkestavad esinemisvoo. Nad tõestavad, et kui inimene ei suuda oma hirmutavaid mõtteid ja somaatilisi reaktsioone hallata, siis nende kahe vaheline tagasisideahel (peamine ülesanne vs häirivad tegurid) kasvab jätkuvalt, kuni sooritusärevus jõuab paanikahoogude tasemeni. Need reaktsioonid kahjustavadki jõudlust ja meelerahu. Järgmisena juhivad nad tähelepanu tagajärgedele.
Pärast paanikahoo läbielamist kasvab hirm, et tulevast sooritust saboteerib sama ärevushoog, inimene muutub tundlikumaks (reaktsioon suureneb) ärevuse somaatiliste ja kognitiivsete tunnuste suhtes, mitte ei harju (reaktsioon väheneb) esinemisolukordadega. (ibid).
____________________________
[1] (Thomson ja Jaque, 2017: 270) On ülioluline märkida, et siin tehtud järeldus tulenes uurimustest, mille viisid läbi praktikud, kellel on märkimisväärne praktilise töö kogemus esinejate ja sportlastega.
Nii saab hirmust ja segadusest foobia: teatud tegevusi hakatakse vältima:
Teadvus võtab endale „vastutuse” enda jagamise eest esmase ülesande ja häirivate tegurite vahel, isegi kui viimane ei ole nõus. See tähendab, et kuna ringlus ise on lõputu, on tähelepanu (fookus) pidevalt hajutatud.
Sellise ärevuskogemusega ei harju kunagi; fookus saab häiritud uuesti iga kord, kui häiriv tegur ilmub.
Ringlus võib jätkata suurenemist, kuni sisemine pinge jõuab paanikahoogude tasemeni.
Need protsessid toimuvad automaatselt, on oma olemuselt tugevad ja neid saab peatada vaid eelneva somaatiliste reaktsioonide muutmise treeninguga. Vastasel juhul suurendab selline “hägustamine” segadust, kuni see hävitab meie sooritusvõime.

Selle praksisega õpime ja treenime:

Korralikult keskenduma

Hoidma fookuse paindliku ja suunatava

Täpselt eristama isiklikke mittevajalikke emotsioone toetavatest ja neid juhtima

Ainulaadset aja kogemist

Looma, uurima ja rakendama partnerite vahel tõelist suhtlust

Mõista teadvuse erinevaid tasemeid ja liikuma nende vahel lihtsalt ning

Kuidas mitte peljata seda teha

Kasutama põhjalikumat ühendust ja seeläbi parandama jõudlust

Seeläbi omakorda

Kuidas hoida oma innovatsiooni ja tegutsemisenergiat täiuslikule tegutsemisele suunatuna saavutusiha asemel

Kuidas sooritusärevust ennetada, vältida või leevendada

Kuidas ennetada konflikte nii välises suhtluses kui ka sisemiselt iseendaga

Ja mis kõige tähtsam:

Kuidas avastada ja arendada oma ainulaadset individuaalset kvaliteeti!

Voog on tugeva fokusseerimisega sügava keskendumise seisund, mis võrdub absoluutse neeldumisega tegevusse. Lihtne on sellesse siseneda, saavutus on selles püsida.

Sellel kursusel tutvustatakse Nullpunktipraksist (Zero Zone praxis), julgustades regulaarselt reflekteerima oma mõttemaailma, teadvustades aega ja treenitakse paindlikku keskendumist fookuse juhtimisega, arendades ühtlasi irdumisoskust (detachment), selgitades tegevusvoo olemust ja selle kasutamist ning tutvustades erinevaid teadvuse tasemeid täiuslikumaks igapäevaseks soorituseks. NPP sisaldab praktilist tajuharjutuste ja tehnikate treeningut ning avardavat intellektuaalse arusaama seminare praksise olemusest. Parim tulemus saavutatakse järjepideva treeningu ja igapäevase rakendamisega.

Esimene aste: Trepp

Väline, psühhofüüsiline

Sellel sissejuhataval tasemel tutvustatakse, kuidas avastada tajutööriistu ja -võimeid.

Teine aste: Sissepääs

Introvertse kinesteetilise teadlikkuse kasutus.

Selle tasandi tehnikad on suunatud välise fookuse (füüsilisest tegevusest) sissepoole suunamisele, toimub praktiseerija häälestamine intiimsemaks, tasakaalustatumaks ja seeläbi täpsemaks, kohalolevamaks ning sisemistest protsessidest teadlikumaks, et eristada ja teravdada oma taju.

 Kolmas aste: Null Punkti Dünaamika           

Intellektuaalsed teadmised teadvusest ja tehnikad seminari vormis.

Kui kahte esimest astet kannab uudishimu ja järk-järgult arenev teadlikkus, mida toetavad iga osaleja isiklikud arusaamad, siis kolmas tasand raamib kõike ühtseks:            põhjused, eesmärk, teekond sinna ja tulemus.

Seansid on kujundatud soodustamaks isiksuse treenimist ja soorituskvaliteedi tõhustamist enda tajuoskuste parema mõistmise ja kasutamise kaudu. Tulemusi saab rakendada ennetava vahendina tasakaalu hoidmisel mistahes koostöös või isiklikus elus. Praktika täiustab individuaalseid keskendumisoskusi, vähendab vastandumist ja ärevust ning eemaldab suhtlustakistused. Konkreetse treeningperioodi ja protsessi ulatus lepitakse kokku peale konkreetsete vajaduste tuvastamist.

Kujundatud praktika vorm

NPP õppe- ja harjutusseansse saab korraldada kaugühenduses või kohtumisel individuaalses või rühma vormis. Andke meile enda või oma meeskonna vajadustest teada, saates siit sõnumi. Pärast teie vajaduste kaardistamist saame kokku leppida treeningu mahu ja ajakava.