Nullpunktipraksis juhtidele ja arengutreeneritele

Paindlik fookuse juhtimine võimaldab keskenduda hinnangute andmiselt tegevusele.

Sa võid oma erialaseid oskusi arendada lõpmatult. Ühel päeval oled sa tipus. Kuidas ja kuhu edasi? Erialane oskus üksi ei ole piisav. Sina ise oled piisav. Avarda ennast!

Nullpunktipraksis (koosneb mitmest praktikast) on coachingu protsess, mida kasutatakse (enese)juhtimisoskuse tõhustamiseks. See hõlmab juhi teisenemist valeminast (lõksus hirmus, ahnuses, pahameeles ja reaalsuse moonutamises) autentseks minaks (mis on rikastatud andestuse, aktsepteerimise, tänulikkuse, kaastunde ja aususega).[1] Sellise arengutreeningu tulemusena täpsustub juhi tegevuste eesmärk, juht muutub isetuks orienteerudes teiste teenimisele ning keskendudes tegutsemisele, suutes näha ühist eesmärki suuremas moraalses perspektiivis.[2] Bachkirova (2022) sõnastab isikuarenguteooria, mis põhineb teadmistele inimese Minast psühholoogiast, filosoofiast ja teistest distsipliinidest. Tema lähenemine on praktiline, kuna käesoleval materialismi ajastul ettevõtluses ja ühiskonnas toimuvate kiirete muutuste kontekstis ja kasvava sotsiaalse teadlikkusega suureneb üha enam soov täiuslikkusele. Selle tulemusena kogeb juht vajadust pühendumuse, seotuse ja transtsendentsuse järele. Allen ja Fry (2019) rõhutavad, et tänapäeval tajuvad juhid oma töös ka vaimset külge ja püüavad oma elus seda tahku suurendada, ning seda saab arengutreener toetada. [3] Selleks ongi välja arendatud Nullpunktipraksis.

____________________

[1] Vt. Fry and Nisiewicz, 2013; Nouwen, 2010; Delbecq, 2010. I [2] Isikuareng põhineb siin juhtide eneseanalüüsil, mida juhendab arengutreener. I [3] Samuti toetab isiklik pikaajaline Vipassana meditatsioonipraktika ja Dharma maailmavaade treeneri võimet olla kohal koos juhiga. Vt. Braham, Barbara J. “Executive coaching and the worldview of Vipassana meditators: A heuristic inquiry.” PhD väitekiri, Union Institute & University. Cincinnati, Ohio, 2006.

Voog on tugeva fokusseerimisega sügava keskendumise seisund, mis võrdub absoluutse neeldumisega tegevusse. Lihtne on sellesse siseneda, saavutus on selles püsida.

Nullpunktipraksis (NPP) julgustab regulaarselt reflekteerima oma meelt ja mõtteid, teadvustades aega ja treenitakse paindlikku keskendumist fookuse juhtimisega, arendades ühtlasi irdumisoskust (detachment), selgitades tegevusvoo olemust ja selle kasutamist ning tutvustades erinevaid teadvuse tasemeid täiuslikumaks igapäevaseks soorituseks. NPP sisaldab praktilist tajuharjutuste ja tehnikate treeningut ning avardavat intellektuaalse arusaama seminare praksise olemusest. Parim tulemus saavutatakse järjepideva treeningu ja igapäevase rakendamisega.

Esimene aste: Trepp

Väline, psühhofüüsiline

Sellel sissejuhataval tasemel avastame, kuidas luua ühist ruumi koostööks.

Teine aste: Sissepääs

Introvertne kinesteetiline teadlikkus kasutusel.

Selle tasandi tehnikad on suunatud välise fookuse (füüsilisest tegevusest) sissepoole suunamisele, toimub praktiseerija häälestamine intiimsemaks, tasakaalustatumaks ja seeläbi täpsemaks, kohalolevamaks ning sisemistest protsessidest teadlikumaks, et eristada ja teravdada oma taju.

Kolmas aste: Null Punkti dünaamika

Intellektuaalsed teadmised teadvusest, edastatud seminari-arutelu vormis.

Kui kahte esimest astet kannab uudishimu ja järk-järgult arenev teadlikkus, mida toetavad iga osaleja isiklikud arusaamad, siis kolmas tasand raamib kõike ühtseks: põhjused, eesmärk, teekond sinna ja tulemus.

Seansid on välja töötatud isikuomaduste ja soorituskvaliteedi treenimiseks, et teravdada tajus ning avardada selle kasutusoskust. Treeningu tulemusi rakendatakse ärevuse, vastasseisu või segaduse ennetamiseks, säilitades samal ajal isiklikku ning meeskonna tasakaalu. Praktika parandab nii individuaalseid kui meeskondlikke keskendumis- ja suhtlemisoskusi, kõrvaldades sellest takistusi ning blokeeringuid. Peale konkreetsete vajaduste monitooringut ja lahenduse läbimõtlemist lepitakse kokku treeningu ulatus.
Zero Zone praxis for Executives

SEANSID

Selle praksise kaudu õpitakse ja treenitakse kuidas:

Korralikult keskenduda

Hoida fookus paindlik selle juhtimiseks

Selgelt eristada isiklikke mittevajalikke emotsioone toetavatest ja kuidas neid juhtida

Unikaalset aja tunnetust

Luua, rakendada ja harjutada partnerite vahel järjepidevalt tõelist suhtlust

Mõista erinevaid teadvuse tasemeid ja vahetada nende kasutust kergelt ning

kuidas mitte peljata seda seda teha

Kuidas tõsta oma jõudlust läbi partneriga põhjalikuma kontakti loomise

Ja seeläbi

Kuidas hoida oma innovatsiooni ja tegutsemiskirge elavana saavutusiha asemel

Kuidas ennetada, vältida või leevendada sooritusärevust

Kuidas ennetada konflikte nii ansamblis kui ka iseendas

Ja ennekõike:

Kuidas avastada ja arendada enda kordumatut potensiaali!

Uuri treeningu võimalusi!

ZZ-praktika seansse saab läbi viia üle võrgu või kohapeal individuaalses- või rühmatreeningus. Andke meile enda või meeskonna vajadustest siin sõnumiga teada. Pärast teie vajaduste kaardistamist saame kokku leppida treeningu mahu ja ajakava. Võimalkud on ka tutvustavad töötoad.