body-mind practices Tohver Studio

Keha ja Meel

Somaatilised tajupraktikad

Mis on kehameel? Somaatilise all mõistetakse üldjuhul kehalist ja seda kui vastanduvat vaimsele või meelelisele. Et aga täna on pigem oma elujõudu näidanud holistiline (terviklik) lähenemine inimesele, siis tunneme meditsiiini kaudu rohkem terminit psühhosomaatiline kui vaimse ja kehalise ühisus: psühhosomaatilised haigused, mis saavad alguse mõtteviisisist ja väljenduvad keha olekus. Somaatilised praktikad on kui kompleksharjutused, mis edendavad mõlemat poolt: keha ja meelt nendevahelise seose kaudu. Kas psühholoogiline on alati ka tajumuslik?

Pigem mitte. Taju on küll täna liigitatud psühholoogiliseks nähtuseks, so. objektiivse tegelikkuse peegeldumine teadvuses tervikliku meelelise kujundina, mis tagab mõjurite äratundmise ja identifitseerimise. Aga siin ongi juba erinevus, me tunneme ära vahel midagi, mis annab meile taipamise, ilma, et suudaksime seda sõnastada, identifitseerida. Küll aga suudame seda kasutada just tänu nendesamade kehameeleliste tehnikate varasemale harjutamisele. Tajumuslik ei pruugi alati luua informatiivset kujundit vaid näiteks hoopis emotsiooni.

Filosoofias mõeldakse taju ehk meeltetaju all ümbritseva maailma teadvustamist meelte abil. Rääkides kehameelest ja tajutehnikatest, rõhutab kehameel tajumuslikku tunnetuse poolt, mis ühendab meelelist mõistmist keha kaudu. Tunnetus võib kõlada taas ebamäärase mõistena, kuid ometi on see teatud valdkondades selgelt määratletav mõiste. Näiteks muusikas kestab paus kuni dirigent selle lõpetab ja viimane teeb seda tunnetuse kaudu: rütm ei luba kauem pausi pidada. Sama teeb näitleja: nüüd ja mitte kauem ei jaksa saal hinge pidada.

Termin kehameel on eestikeelne vaste levinud ingliskeelsele terminile bodymind. Samal ajal pööraksime tähelepanu mitte niivõrd ainult keha ja meele ühendusele anatoomia, bioloogia ja psühholoogia võtmes; kui pigem inimese terviklikkusele teatud kolmainsusena: füüsiline keha, psüühhika ja neid ühendav vaheala: taju. Me oleme harjunud mõistma meeli kui taju vahendeid: haistmine, nägemine, kuulmine, maitsmine ja kompimine. Tegelikkuses kasutame lisaks nt. ka distantsi hindamise oskust (kaugus objektist: nägemine, kuid mitte ainult), tasakaalu tunnetust (jalgrattasõit, peapeal seis, ujumine: keharaskuse tunnetus ja kaalu jaotamine), soojus, aja või kiiruse/liikumise taju ja ka tajudeta olek. Seda kõike toetavad ja teostavad teatud teadvuse erinevad olekud koostöös füüsiliste närviretseptoritega ning vahel ka sidekoe mikrolihastega.

Arengutreening

Eneseleidmise kunst

Ma nimetaksin oma arengutreeningut lihtsalt jagamiseks, peegeldamiseks või avardamiseks, olenevalt sellest, kes on konkreetne partner või õpilane. See ei ole aga tänapäevane läänelik, lihtsalt info edasiandmise mudel. Minu juhendamine (treening, coaching) põhineb iidsel orientaalsel õpetamise mudelil, kus õpetaja valgustab õpilast järgmisest võimalikust sammust ja julgustab teda seda tegema, kuid jätab õpilase avastada ja otsustada, mis see täpne samm oleks. Nii jääb taipamine alati isiklikuks ja tarkus äratatakse samaaegse enesekindluse tõusuga. Õpilane on protsessi algusest kuni lõpuni sõltumatu, sest on alati suunatud keskenduma iseendale, mitte juhendaja mentorlusele.

Tamur

 Nagu hingamine – kopsude abil hingame sisse hapnikuga rikastatud õhku elutalitluse tarbeks, kopsudes transformeeritakse hapnik verre sisestatavaks (füüsiline) ning inimene tunneb uut energiat-elujõudu tulvavat (tajumuslik). See tõstab ta teotahet ja usku endasse (psühhosomaatiline).

On huvitav nüanss. Kui räägime meelest, siis kasutame veel lisaks näiteks ka väljendeid nagu meeldib/ ei meeldi, do you mind/ I don’t mind; meeleline, meeletu, meelas või ka mindful, out of mind, mindless jms. Need on kasutusel, et tähistada meie terviklikku olekut, seisukorda, kui soovite ning mis on nagu mentaalne ja faktipõhine, kuid samal ajal värvitud teatud emotsiooniga – ja annab omal moel olukorrale hinnangu, toimides enamasti omadussõnana.

Seetõttu võiks meie arusaam olla kehameel-mõistest samuti laiem: see on vahend, mis ühe või teise inimesele vajaliku muutuse sooritamiseks võtab appi kõik oma oskused, jäägu need mistahes valdkonda. Elades igapäevast rütmi, ei ole meil eriti vajadust selliselt ei oma elutegevuse osasid teadvustada ega ka neid ekstra jälgida. Isegi kui kasutame neid oskusi valdkondades, mis orgaaniliselt kehatööd kasutavad, seovad ja valdavad nagu näiteks sport, teater, tants, jooga aga ka mistahes looming vms.

Küll aga, kui toimimises tekivad häired või meil tekib vajadus/soov teatud piire ületada või teatud funktsioone tugevdada/täiustada, see vajadus ärkab. Olen oma elu jooksul sattunud päris intensiivselt tegelema ülalnimetatud aladega ning nendest tulenevad kehameelelised oskused ja väärtused on mind hiljem vägagi aidanud tugevdada näiteks meeskonnatöö või juhtimise oskusi, rääkimata otseselt tervisest. Kehameele praktikaid seostatakse sageli mingi maailmavaatega. Kui sihikindlus, järjepidevus, mõtte teravus, süvenemisoskus, fookuse juhtimine ja inspiratsioon on maailmavaade, siis sellega võib nõustuda.

Ühendades vaimu ja keha, viivad kehameele tehnikad, mida juhib soov, eristamisoskus ja tahtejõud, kogemuseni, mida saab ära tunda teadvuse ja/või keha muutuse kaudu üheaegselt nagu näiteks maratonijooksu, meditatsiooni või hingamisharjutuste puhul. Konkreetsete sammude äratundmise ja “salvestamise” kaudu (nt. kuidas keskenduda või kuhu keskenduda) on võimalik õppida, kuidas seda kogemust/tulemust hiljem korrata. Tajuvahendite kasutamise süsteemsus muudab selle tehnikaks ning tehnikaid omakorda on võimailk harjutada paremaks valdamiseks, et tõsta elu kvaliteeti.

Olen avatud koostöö kutsetele allolevates valdkondades. Samuti konsulteerin ja annan töötubasid nimetatud teemadel; küsi julgelt lisa!

Null Punkt on tühjus. Õpime seda mikroskoopiliselt killustunud meelelõhet tajuliselt tabama, kujundama ning kasutama vastavalt oma soovidele ja eesmärgile. Meil on vabadus valida tulemuslik tee, et ennetada peataolekut, ärevust, lõhestatust, vähendamist, vastasseise või isekat käitumist, mida tavaliselt segavad meid tegemast meid tagasi meie ego ja hirm tundmatu eelootava ees. NPP on enesearengu praktika, mis aitab luua absoluutset sooritusvoogu, lahendades egopõhiseid sisemisi või väliseid konflikte ja ennetada hirmu ilminguid nii personaalselt kui koostöös. NPP praktiseerides saavutatakse sügav katkematu keskendumine ja liigutakse oma tegevuses kõrgemale teadvuse tasemele. See loob tugeva vastastikuse kontakti partneri ja iseendaga ja mõlemal juhul saab praktiseerija unustamatu kogemuse sügavast osadusest oma tegevusega. NPP on alati suunatud indiviidist endast lähtuma. Selliselt ei vaja praktiseerija kunagi välist abi.

MEDITATSIOON

Meditatsioon on mõtluspraktika, mida kasutatakse erinevates traditsioonides meele tasakaalustamise, keskendumise ja tervendamise vahendina. See kasvatab eneseteadlikkust ja loob optimaalsed tingimused teadveloleku harjutamiseks. Levinud eksiarvamus meditatsioonist on, et selle ainus eesmärk on mõtetest tühjendada või viia inimene lõdvestusse, rahustada. Samavõrd oluline on märgata, et osad meditatiivsed tehnikad on suunatud keskendumisoskuse ja fookuse loomise ning suunamise tugevdamiseks, eristamisoskuse ja enesekindluse tõstmiseks ning teadvusseisundi vahetusoskuse tõhustamiseks. Meditatsiooni on kasutusel täna aladel, mis nõuavad kõrgemat valmisolekut ning isikliku emotsiooni taandamist nagu nt. pääste, kohtusüsteemid, meditsiiniabi, haridus jpm. Miks mitte siis ka tippjuhid või börsimaaklerid ei võiks seda kasutada? Kui meel on puhas uitmõtetest, rahuneb ka keha. See on elujõu aluseks.

DHARMA SWASTI JOOGA

Tuntumaid kehameele praktikaid on jooga, mis kujundab harmooniliselt nii keha kui meelt ja nende ühisosasid. Dharma Swasti on jooga, mille igapäevane praktiseerimine aitab end täiuslikult realiseerida elu mistahes valdkonnas. See on takistuste ületamise jooga. Dharma Swasti jooga praksis on terviklik õpetus, mis koosneb erinevatest keha ja teadvust vormivatest osadest: hatha e. füüsilised harjutused ja asendid; pranayama’d e. hingamisharjutused; dhyana’d e. meditatsioonid, joogafilosoofia, chakrad e. energiakeskused, mudrad e. sõrmejooga); afirmatsioonid; tervendamised, yoga nidra jpm. Dharma Swasti Hatha jooga erilist füüsilist ettevalmistust siiski ei nõua, on jõukohane eale vaatamata ja sellega võib alustada mistahes hetkel. Vilumuse arendes pakub Dh SW Hatha aga juba ka treeningumudelit oma keha raskusega, et anda koormust, tugevdada võhma ning vältida samas ületreenimist.

HINGAMINE

Me ju oskame hingata, see on kaasasündinud kvaliteet. Aga kas oled märganud, et teatud tegurite mõjul muutub ka meie hingamine. Me ei pea silmas siin füüsilist koormust või hapnikuvaest keskkonda vaid pigem, kuidas meie emotsioon ja vaimne tasakaal võib kõikuma hakates mõjuda hingamisele ning kuidas see omakorda võib mõjutada hineglist seisundit, meelekindlust või -rahu. Kõik kokku aga kindlasti immuunsüsteemi, naha ja une kvaliteeti, vastupidavust ja võhma (mis ea kasvades väheneb) ja eluväärtust tervikuna. Selleks on hea teada, et me saame tõsta nii võhma kui end lõdvestada või teravdada oma fookust tundes paremini hingamist. Kopsud on materiaalse ja vaimse ühinemiskoht, kus eeter ja maa saavad kokku. Milliseid hingamisi eksisteerib peale vabastava või joogaliku hingamise? Kuidas neid kõiki kasutada ning millal?

YOGA NIDRA

Yoga Nidra pakub täiuslikku puhkust. See on sügav lõdvestustehnika ja juhitud meditatsiooni vorm, luues seisundi magamise ja ärkveloleku vahel. Yoga Nidra teine nimi ongi joogalik v. psüühiline uni. Keha on täielikult lõdvestunud ja meie teadvus pöördub sissepoole, kuulates samaaegselt juhiseid energia suunamiseks. Sellise lõdvestuse sooritamine soodustab meelte tagasitõmbamise, hingamistehnikate, keskendumise ja fookuse suunamise harjutamist. Yoga Nidra toob kaasa sügava puhkuse, avardades läbi protsessi inimese eneseteadvust. Joogalik uni vabastab melatoniini – hormooni, mis vähendab stressi, tugevdab immuunsüsteemi ja aitab ennetada haigusi. Selle käigus õpime suunama oma energiat. Joogalik uni toimib füüsilisel tasandil ka meie sidekoe ning mikrolihatse kaudu ning pakub seeläbi leevendust ka migreeni, kulka- või liigesevalude puhul. Yoga Nidra praktiseerimine toob kaasa üle 12 erineva tervist tugevdava kasuliku efekti.

TOITUMINE

Kindlasti oled kuulnud ütlemist: kas sööme selleks, et elada või elame selleks, et süüa? Loomulikult ei ole ülesöömine ega näljutamine tasakaalustatud eluviisi tunnuseks. Mis on toitumise aluseks? Kuidas kujundada oma toitumiseelistusi ning enesekontrolli ja -regulatsiooni harjumust? Kas dieet või toitumiskava on ainus lahendus? On tõestatud, et söömine on tihti kompensatsioon mingile psühholoogilisele puudujäägile: meie suhe ei ole tasakaalus, kuid ma lohutan end rikkaliku lõunaga. Enesetunde küsimus, kas pole? Samal ajal- kindlasti ei pea vältima maitsvaid roogasid, piisab kui jälgida, millega end rõõmustada. Millise kvaliteediga toitu vajaksime, millises kogus ja milline on see tegelikkus, millega oma keha (ja meelt) päriselt võõrustame? Me saame end oma kehas veelgi paremini tunda, viies läbi mõned lihtsad muutused oma mõtteviisis ja harjumustes, toetades seda toidusedeli lihtsa jälgimisega.

    User registration

    Reset Password